Условия и правила

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Този документ описва условията и правилата за ползване на услугите достъпни чрез сайта КОЛЕКЦИОНЕР БГ
Сайтът е собственост и се поддържа от КОЛЕКЦИОНЕР.БГ ЕООД.

КОЛЕКЦИОНЕР БГ е платформа за онлайн търговия, в която всеки потребител може да:
- обявява за продажба артикули, както чрез аукцион (търг), така и на фиксирана цена
- купува и участва в наддаване на търгове, стартирани от друг потребител.

Термини, използвани в тези общи условия:
- онлайн аукцион - интернет базирана обява за продажба, реализирана чрез сайта КОЛЕКЦИОНЕР БГ
- потребител - всяко лице, регистрирало се да ползва услугите на сайта
- продавач - потребител, който стартира онлайн аукцион
- купувач - потребител, спечелил онлайн аукцион
- сделка - когато купувач е спечелил онлайн аукцион се счита, че има търговска сделка за покупко-продажба между купувача и продавача
- рейтинг - точкова система, базирана на отзивите на потребителите един за друг
- купи сега цена - цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване дори в случаите когато има наддаване печели потребител с купи сега и всички в наддаването отпадат.

1. Тези общи условия стават задължителни за всеки регистрирал се потребител.

2. КОЛЕКЦИОНЕР БГ си запазва правото едностранно да променя тези общи условия.

3. В случай, че след промените на тези общи условия потребителят продължава да ползва услугите на сайта се счита, че той е съгласен с новите Общи условия.

4. Сайтът не е посредник, не участва и не носи отговорност по никакъв начин за сделките, които се сключват между купувачи и продавачи.

НО ЩЕ СЛЕДИ СТРИКТНО ЗА СПАЗВАНЕТО НА КОРЕКТНИ СДЕЛКИ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И КУПУВАЧ. ПРИ НЕРЕДНОСТИ ЩЕ ИЗЯСНЯВА СИТУАЦИЯТА И ЩЕ НАЛАГА САНКЦИИ НА ВИНОВНИЯ.

Регистрация

5. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира./ ДВЕ ИМЕНА , ИМЕЙЛ , РОЖДЕНА ДАТА , МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН , АДРЕС НА ОФИС НА ЕКОНТ УДОБЕН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ .

6. Счита се, че всяко лице изпратило заявка за регистрация е съгласно с тези общи условия, както и с всички процедури съпътстващи регистрацията.

7. Имат право да се регистрират дееспособни физически лица навършили 18 години. Юридически лица се регистрират чрез представляващи ги физически лица.

8. КОЛЕКЦИОНЕР БГ събира лични данни от потребителите / ДАНИТЕ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТРЕТИ ЛИЦА /

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ
8.1. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни;
8.2. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е запознато с Декларацията за поверителност и я приема;
8.3. При наличие на сделка между купувач и продавач, сайтът предоставя данни / офис на еконт две имена и телефон за финализиране на сделката /
8.4. Сайтът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт/доставка;
8.5. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава нотификации на основание активностите му в системата.

9. Регистрацията, свързаните с нея данни (вкл. рейтинг) и произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на други лица. Регистрирането на нови/допълнителни профили от потребители е възможно действие, но само и единствено от потребители тип Продавач, с голям брой и видове артикули. Изисква се одобрение от администратор, след направена имейл заявка и такса.

10. Сайтът си запазва правото:
- да откаже регистрация;
- да прекрати регистрация без предизвестие;
- да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата,
- да поиска гаранционна вноска с цел елиминиране на злонамерени/некоректни действия;
- да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистранта.

11. Сайтът не носи отговорност за публично визуализирани лични данни от потребители в описания на аукциони, публични текстове и коментари.

Такси

12. Регистрацията е безплатна.

13. КОЛЕКЦИОНЕР БГ не събира никакви такси.

14. От продавачите се събират такси при използване на допълнителни рекламни опции, както и при реализиране на сделка, съгласно раздел Такси.
14.1. Крайна такса / 2% / се начислява при ВСЯКА сделка НА ВСЕКИ ПРОДАВАЧ КАТО КРАИНАТА ТАКСА СЕ ФОРМИРА ОТ НАЙ - ВИСОКАТА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА .

15. В случай, че задължението на потребител към КОЛЕКЦИОНЕР БГ в края на текущия месец е достигнало 5 (пет) лева, то потребителят е длъжен да заплати цялото задължение, но не по-късно от 10-то число на следващия месец. След този срок т.е. при просрочено задължение, се налагат ограничения за профила/ите, като за да бъдат премахнати е необходимо цялостно покриване на текущото задължение към системата. При условие, че потребителят ползва допълнителни профили и/или има индикация за пряка свързаност с други профили, то ограничението се налага на всички свързани профили.

Онлайн аукциони

16. Счита се, че купувач е спечелил онлайн аукцион, когато е налице едно от следните условия:
16.1. купувачът е начело в наддаването при завършването на търга .
16.2. купувачът е използвал купи сега цена (в случай, че има такава);
16.3. приета е реализирана оферта, чрез вградените за това функционалности в системата (ОФЕРТИРАЙ).

17. Всеки стандартен аукцион е с явно наддаване, като за победител се обявява потребителя, въвел най-високата цена. Стъпката НА НАДДАВАНЕ НЕ Е ФИКСИРАНА ЗА ВСЕКИ ЦЕНОВИ ДИАПАЗОН И Е 10% . ОТ ПОСЛЕДНАТА ПО ГОЛЕМИНА ВЪВЕДЕНА ЦЕНА.

18. В случай на сделка, купувачът е длъжен да закупи стоката от продавача, съгласно описаните в онлайн аукциона условия за плащане и доставка.

18.1 СЛЕД СДЕЛКА ПРОДАВАЧЪТ ПОЛУЧАВА ВЕДНАГА ДАННИТЕ НА КУПУВАЧА,ЧРЕЗ ИМЕЙЛ СИСТЕМАТА / СЪОБЩЕНИЯ - ЛИЧЕН ПРОФИЛ / НА САЙТА , КОИТО КУПУВАЧЪТ Е ПРЕДОСТАВИЛ ПРИ СВОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ.

–– КУПУВАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЗЕМЕ ПРАТКАТА СИ ДО 72 ЧАСА СЛЕД ИМЕЙЛ ОТ ПРОДАВАЧА И СМС ЕКОНТ.

ПРОДАВАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН В СРОК ОТ 48 ЧАСА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ АУКЦИОН В , КОЙТО Е УЧАСТВАЛ КУПУВАЧЪТ ДА ИЗПРАТИ ПРАТКА / ПРЕДМЕТ.


В СЛУЧАЙ , ЧЕ КУПУВАЧЪТ УСТАНОВИ , ПРИ ПРЕГЛЕД / ТЕСТ НА ПРАТКАТА , ПРЕДМЕТА / СТОКАТА В ОФИСА НА ЕКОНТ / РЕКЛАМАЦИЯ / , НЕ ОТГОВАРЯТ НА СНИМКИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ОТ ПРОДАВАЧЪТ , СКРИТИ ЗАБЕЛЕЖКИ , ЛИПСИ , НЕОКОМПЛЕКТОВКА , НЕРАБОТЕЩ УРЕД / АПАРАТ , ЗА КОЙТО Е ПОСОЧЕНО , ЧЕ РАБОТИ

ПРАТКАТА СЕ ВРЪЩА НА ПРОДАВАЧЪТ ЗА НЕГОВА СМЕТКА.

КУПУВАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ , ПРОДАВАЧЪТ И АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА КОЛЕКЦИОНЕР.БГ , ЧРЕЗ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ , ИМЕЙЛ И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИСТИННОСТТА НА КАЗУСА.

ТОВА ДЕЙСТВИЕ Е ВЪЗМОЖНО САМО ПРИ ПРЕГЛЕД И ТЕСТ В ОФИСА НА ЕКОНТ.

В СЛУЧАЙ , ЧЕ ПРИ ПРЕГЛЕД / ТЕСТ НА ПРАТКА , ПРЕДМЕТ , СТОКА , КУПУВАЧЪТ УСТАНОВИ ПРИЧИНЕНИ ДЕФЕКТИ , ЗАБЕЛЕЖКИ И СЧУПВАНИЯ ОТ ТРАНСПОРТ , ВЕДНАГА ПРАВИ РЕКЛАМАЦИЯ В ОФИСА НА ЕКОНТ , КАТО НЕЗАБАВНО УВЕДОМЯВА ПРОДАВАЧЪТ .

АКО ДЕФЕКТИТЕ , ЗАБЕЛЕЖКИ И СЧУПВАНИЯ ОТ ТРАНСПОРТ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕКАЧЕСТВЕНА И ЛОША ТРАНСПОРТНА ОПАКОВКА , ТО ПРОДАВАЧЪТ ИЛИ ЛИЦЕТО ОПАКОВАЛО ПРАТКАТА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ.

ЖЕЛАТЕЛНО Е КУПУВАЧЪТ , ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ДА ИЗВЕСТИ КОЛЕКЦИОНЕР.БГ ЗА СЪОТВЕТНИЯ СЛУЧАЙ.

19. Всеки продавач може да стартира онлайн аукцион с произволна стока при положение, че са спазени следните условия:
19.1. стоката не е забранена от БЪЛГАРСКОТО законодателство;
19.2. продавачът притежава всички необходими лицензи, разрешителни и патенти, в случай че се изискват от БЪЛГАРСКОТО законодателство;
19.3. стоката е представена чрез текст и/или изображения по начин непредизвикващ объркване в купувачите;
19.4. В случай на артикул от вида "Реплика", това е декларирано както в описанието, така и в заглавието на аукциона;
19.5. основното изображение, използвано за индексиране на аукциона във всички списъци, визуализира обявения за продажба артикул;
19.6. описани са всички условия по плащане и доставка на стоката.

19.7. СТАРТИРАН АУКЦИОН С УЧАСТИЕ ДАЖЕ И НА 1 ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ , НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯН .

19.8. ПРОДАВАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ СЪС СНИМКИ , ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРИ ПРОДАВАНИЯТ ПРЕДМЕТ . НЕ СЕ ДОПУСКАТ :

--- НЕКАЧЕСТВЕНИ СНИМКИ , А ИМЕННО , ПРЕОСВЕТЕНИ , ТЪМНИ / НОЩНИ , РАЗМАЗАНИ , ИНТЕРНЕТ , И ТАКИВА ПОКАЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ПРЕДМЕТИ ОТ СНИМАНИЯ / ИНТЕРИОР , ОБЗАВЕЖДАНЕ , ХОРА , ПОКЪШНИНА / РОЛЕТКИ , МЕТРИ , ШУБЛЕРИ , ЗАПАЛКИ , КИБРИТИ , ТЕЛЕФОНИ И ПРОЧЕЕ СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ НЯМАЩИ ОБЩО С ПРОДАВАНИЯ , КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРЕДМЕТИ ОТВЛИЧАЩИ ВНИМАНИЕТО НА КУПУВАЧА , ПРЕДИЗВИКВАЩИ ОБЪРКВАНЕ И УТОЧНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ТИП - КОЕ СЕ ПРОДАВА ?

--- НЕТОЧНО И НЕПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТ , ЛИЧНИ ИЗЛИЯНИЯ И АВТОБИОГРАФИЧНИ СПОМЕНИ , ЖИТЕЙСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ТЯМ ПОДОБНИ ПИСАНИЯ , ОТКЛОНЯВАЩИ ВНИМАНИЕТО И ПОДВЕЖДАЩИ КУПУВАЧА.

--- ЛИПСА НА ТОЧНИ РАЗМЕРИ / ИМА СИ ПОЛЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ / ОСВЕН , АКО ПРОДАВАЧЪТ ЖЕЛАЕ ДА ДОПЪЛНИ ИНФОРМАЦИЯТА АБСОЛЮТНО ТОЧНО , ПЪЛНО И ВЯРНО.

20. В случай на сделка, продавачът трябва да е в състояние да достави стоката на купувача. Стоката трябва напълно да отговаря на представянето ѝ в онлайн аукциона.

21. Продавачът няма право да иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания при положение, че не са описани изрично в онлайн аукциона.

22. Продавачът няма право да стартира онлайн аукцион, който притежава поне една от изброените характеристики:
22.1. съдържа вулгарни или противоречащи на добрите нрави думи и изрази
22.2. съдържа изображения с агресивни сцени, противоречащи на добрите нрави (вкл. сцени на насилие, садизъм, детска порнография);
22.3. съдържа рекламни линкове (изключение: заявени и одобрени рекламни кампании)
22.4. съдържа лични данни (данни за контакт)
22.5. използва се чужда интелектуална собственост и няма съгласие от носителите на авторските права;
22.6. избрана е неподходяща категория;
22.7. дублиран/мултиплициран, като при наличие на количество от конкретен артикул се допускат до два активни аукциона;
22.8 ПРИ НЕАКТИВНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В СРОК ОТ 12 / дванадесет / МЕСЕЦА - СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ СИСТЕМАТА.

22.9 ПРОДАВАЧЪТ НЯМА ПРАВО ДА СТАРТИРА ОНЛАЙН АУКЦИОН , АКО С НЕГОВО ЗНАНИЕ , СЕ ДОКАЖЕ ЧЕ ПРЕДМЕТА Е ФАЛШИФИКАТ И УМИШЛЕНО Е ПРЕДСТАВЕН ЗА ОРИГИНАЛ .

В СЛУЧАЯ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЯВАНИ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ.

КОЛЕКЦИОНЕР БГ , НЕ ТОЛЕРИРА ПРОДАВАНЕТО НА ФАЛШИФИКАТИ , НА НАШАТА ПЛАТФОРМА С ЦЕЛ ИЗМАМА И ЩЕ САНКЦИОНИРА ВСЕКИ ДРЪЗНАЛ ДА НАРУШИ ТОВА ПРАВИЛО.

23. КОЛЕКЦИОНЕР БГ си запазва правото да анулира без предизвестие всеки онлайн аукцион, както и да премахва текст или част от текст, публикуван от потребител и публично визуализиран в съдържанието на сайта.

Отговорност

24. КОЛЕКЦИОНЕР БГ не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени сделки между купувачи и продавачи.