Забранени артикули


Забранени артикули

Върнете се в новините

08 август 2018

Обръщаме внимание на всички продавачи да се съобразяват с т.19 и т.22 от Общите условия и напомняме, че носят лична правна отговорност за неспазването им. Стоки изискващи лицензи, разрешителни и документи даващи право за разпространението им, са периодично следени от правозащитните органи.
Имайте предвид, че Колекционер.BG оказва пълно съдействие на прокуратура и съдебна власт при констатиране на такива нарушения, като предоставя пълен достъп до личните данни и архив на действията на закононарушителите.

КОЛЕКЦИОНЕР БГ призовава за спазване на законите и е с нулева толерантност към евентуални нарушители.