Общи понятия


Стартиране на аукцион

Заглавие на аукцион

В рамките на 80 символа подберете най-подходящото и точно название за вашата стока. Думите от заглавието участват в почти всички опции за търсене, така че лесното достигане до аукциона ви зависи изцяло от това, което ще напишете в заглавието му.

Описание

Не забравяйте - купувачът не може да докосне и огледа реално вашата стока. Необходимата информация за нея трябва да се съдържа в описанието. Полето позволява въвеждане и на HTML код.

Избор на категория

Изберете най-подходящата категория за вашата стока. Ако се колебаете, може предварително да проучите в кои категории се стартират аукциони с подобни артикули.
Неправилно избраната категория ще доведе до ограничаване на посещенията във вашия аукцион и ще намали шансовете за сделка.

Спецификации

Ако са достъпни спецификации, то попълнете ги възможно най-точно. Чрез тях потенциалните купувачи най-бързо ще достигнат до вашата стока.
Спецификациите (Размер, Състояние, Цвят, ...) са различни за всяка категория и непопълването им рязко ще ограничи трафика към вашия аукцион.

Снимки

Имате възможност да качите до 15 снимки (1 основна + 14 допълнителни).
Максимален размер на всяко от изображенията - 8 MB;
Допустим формат - jpg, gif, png
Основната снимка ще бъде използвана за индексиране на аукциона ви във всички списъци.
Предоставена е възможност за вграждане на воден знак с потребителско име в изображенията.

Купи сега

При наличие на Купи сега, потенциалните купувачи ще имат възможност да закупят продукта ви незабавно.
При стандартен аукцион, ако купувач започне наддаване от началната цена, то Купи сега цената се скрива и аукционът продължава с наддаване.

При продажба, тип Артикул с фиксирана цена, полето Начална цена не е достъпна.

Дата на стартиране

Може да насрочите аукциона ви да се стартира в бъдещ момент (до 10 дни).

Правила при публикуване

ПРОДАВАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ СЪС СНИМКИ , ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРИ ПРОДАВАНИЯТ ПРЕДМЕТ .

НЕ СЕ ДОПУСКАТ :

--- НЕКАЧЕСТВЕНИ СНИМКИ , А ИМЕННО , ПРЕОСВЕТЕНИ , ТЪМНИ / НОЩНИ , РАЗМАЗАНИ , ИНТЕРНЕТ , И ТАКИВА ПОКАЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ПРЕДМЕТИ ОТ СНИМАНИЯ / ИНТЕРИОР , ОБЗАВЕЖДАНЕ , ХОРА , ПОКЪШНИНА / РОЛЕТКИ , МЕТРИ , ШУБЛЕРИ , ЗАПАЛКИ , КИБРИТИ , ТЕЛЕФОНИ И ПРОЧЕЕ СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ НЯМАЩИ ОБЩО С ПРОДАВАНИЯ , КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРЕДМЕТИ ОТВЛИЧАЩИ ВНИМАНИЕТО НА КУПУВАЧА , ПРЕДИЗВИКВАЩИ ОБЪРКВАНЕ И УТОЧНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ТИП - КОЕ СЕ ПРОДАВА ?

--- НЕТОЧНО И НЕПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТ , ЛИЧНИ ИЗЛИЯНИЯ И АВТОБИОГРАФИЧНИ СПОМЕНИ , ЖИТЕЙСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ТЯМ ПОДОБНИ ПИСАНИЯ , ОТКЛОНЯВАЩИ ВНИМАНИЕТО И ПОДВЕЖДАЩИ КУПУВАЧА.

--- ЛИПСА НА ТОЧНИ РАЗМЕРИ / ИМА СИ ПОЛЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ / ОСВЕН , АКО ПРОДАВАЧЪТ ЖЕЛАЕ ДА ДОПЪЛНИ ИНФОРМАЦИЯТА АБСОЛЮТНО ТОЧНО , ПЪЛНО И ВЯРНО.

Промотирани опции

За да увеличите посещенията на аукцион и съответно възможността за сделка, можете да се възползвате от платените рекламни опции:

  • топ на начална
  • ВИП В КАТЕГОРИЯ

Имайте предвид, че оцветен и болд аукцион са достъпни само за VIP акаунти.

Имайте предвид, че дори само един Топ аукцион увеличава шансовете за продажба на всички ваши аукциони.